Wet- en regelgeving voor individuele orthopedische inlegzolen

Verordening EU/2017/745 voor Medische Hulpmiddelen (MDR)

Neskrid 4Allbrands individuele orthopedische inlegzolen zijn als medische hulpmiddelen gecertificeerd conform Risicoklasse I van Verordening EU/2017/745 voor Medische Hulpmiddelen (MDR). In het kader van deze MDR-verordening zijn de fabrikant Neskrid en haar 4Allbrands orthopedische schoeiseloplossingen als medische hulpmiddelen verplicht geregistreerd in het Europese registratiesysteem EUDAMED onder SRN-registratienummer: NL-MF-000000434.

Neskrid 4Allbrands gecertificeerde individuele orthopedische inlegzolen hebben een CE-markering conform MDR-Verordening EU/2017/745 voor Medische Hulpmiddelen. Conform deze MDR-Verordening is voor 4Allbrands individuele orthopedische inlegzolen geen conformiteitsverklaring mogelijk en dus niet beschikbaar.


Verordening EU/2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Bekijk de meest recente informatie via onderstaande button.

More information